Czarnog??ra - dzie?? 4. - Wycieczka do Czarnog??ry - Podgorica, Monaster Moraca, most Durdevica na Tarze. - Blog Andrzeja Wysockiego
login: hasło:
REKLAMA:


Dodał: Andrzej  w dniu: 2012-07-04

Czarnog??ra - dzie?? 4.


Wycieczka do Czarnog??ry - Podgorica, Monaster Moraca, most Durdevica na Tarze.Dzisiejszy dzie?? to g????wnie dzie?? przesiedziany w lokalnym busie, kt??ry przewiezie nas prawie przez ca??? Czarnog??r?. Naszym g????wnym celem jest znajduj?cy si? niedaleko granicy (przeciwleg??ej do morza) - most Durdevica na Tarze. Znajduj?cy si? 172m nad rzek? most o d??ugo??ci 365m, po??o??ony w jednym z najg???bszych i najd??u??szych kanion??w na ??wiecie (a na pewno zajmuj?cy pierwsze miejsce w Europie) zapewni bardzo ciekawe wra??enia wizualne, to te?? wcale d??ugo nie zastanawiali??my si?, czy jecha? na ni? czy nie.
Budzimy si? zatem o wiele wcze??niej ni?? normalnie. R??wnie?? o wiele wcze??niejsze ni?? normalnie ??niadanie i wsiadamy do wspomnianego przeze mnie na pocz?tku busa. Juz oczywi??cie na samym pocz?tku jazdy robi si? ciekawie, gdy?? musimy wspi?? si? na g??ry otaczaj?ce nadbrze??ne miejscowo??ci. Wi?c ju?? po pierwszym kwadransie mamy pierwszy przystanek na podziwianie wybrze??a z g??ry.
Jak na d??oni wida? ca??? Budv?, odwiedzane przez nas ju?? Becici czy wysp? ??wi?tego Stefana. Niestety mieli??my jedynie chwilk? na podziwianie widok??w...

Widok z g??ry na wschodni? cz???? Budvy i m.in. wysp? Sveti Stefan.
Widok z g??ry na wschodni? cz???? Budvy i m.in. wysp? Sveti Stefan.

Widok z g??ry na m.in. wysp? Sveti Stefan.
Widok z g??ry na m.in. wysp? Sveti Stefan.


W drodze na most z powodu zami??owania naszego super rezydenta Wojtka do religii czarnog??rskiej, podjechali??my do Podgoricy aby obejrze? do??? now? katedr? (bo budow? zacz?to w 1993r.) metropolity Czarnog??ry i Przymorza Serbskiego Ko??cio??a Prawos??awnego. Budowla jest naprawd? okaza??a i robi wra??enie. Zdj?cie znajdziecie w Moni galerii (link na ko??cu wpisu), niestety zn??w - par? minut ogl?dania i jedziemy dalej.
Swoj? drog? stolica Czarnog??ry jak i ca??a Czarnog??ra nie jest zbyt okaza??a, zaledwie 150 tysi?cy mieszka??c??w. A zanim Podgorica sta??a si? stolic?, by??a za czas??w rzymskich zwyk??? wiosk? nazywaj?c? si? Birziminium, potem do 1326r. nazywa??a si? Ribnica a po tym roku dosta??a nazw? Podgorica. P????niej by??a okupowana przez W??och??w i nast?pnie przez hitlerowc??w. Po ca??kowitym zbombardowaniu na polecenie Tity a nast?pnie ca??kowitej odbudowie od 1944r. zosta??a nazwana Titograd. Dwa lata p????niej wreszcie sta??a si? stolic?, przeniesion? z Cetynii ze wzgl?du na rejon i potencjalne mo??liwo??ci rozwoju miasta. Dopiero 2 kwietnia 1992 roku miastu przywr??cono nazw? Podgorica.
No ale nie mieli??my okazji pozwiedza? miasta, pr??cz tego co widzieli??my z okien busa. Pojechali??my dalej w stron? naszego celu. Po kilku godzinach jazdy zrobili??my sobie przerw? na ma??e co nie co, ju?? praktycznie przy kanionie a raczej jego ko??c??wce, wi?c zamiast je??? - pop?dzili??my na ma??y mostek poprzygl?da? si? temu co nas czeka ale w wi?kszej formie za par? godzin.

Ko??c??wka czarnog??rskiego kanionu.
Ko??c??wka czarnog??rskiego kanionu.

My na tle ko??cz?cego si? kanionu.
My na tle ko??cz?cego si? kanionu.


A widoczki po drodze mieli??my mniej wi?cej takie jak na poni??szym zdj?ciu... i lepsze :) Dla wprawnego oka: dr????ka biegnie po prawej stronie zdj?cia a?? do tunelu, kt??rego pocz?tek wida? tam.

Fragment czarnog??rskiego kanionu.
Fragment czarnog??rskiego kanionu.


I zn??w po chwili do samochodu i w drog?. Zn??w par? godzin jazdy i zn??w przerwa. Tym razem (zn??w dzi?ki naszemu super rezydentowi) mieli??my okazj? zwiedzi? Monaster Moraca - prawos??awny m?ski klasztor. Bardzo ??adnie utrzymany i podobno bardzo znany.

Droga do Monasteru Moraca.
Droga do Monasteru Moraca.

Zabudowania Monasteru Moraca.
Zabudowania Monasteru Moraca.

Wn?trze Monasteru Moraca.
Wn?trze Monasteru Moraca.


I czas dalej w drog?. I zn??w po jakim?? czasie chwilka przerwy. Tym razem bli??ej wody... wi?c zn??w czas na par? pami?tkowych fotek... i do busa.

W drodze na most Durdevica na Tarze.
W drodze na most Durdevica na Tarze.


No i wreszcie dotarli??my. Przejechali??my przez most, gdzie wszyscy wsp????pasa??erowie mieli nosy przyklejone do szyb i prawie si? pozabijali, ??eby by? pierwsz? osob?, kt??ra wysi?dzie z samochodu i jako pierwsza zobaczy "na ??ywo" a nie przez szyb? te widoki. Nasz super rezydent Wojtek wszystkim wyt??umaczy?? jak b?dzie wygl?da??o zwiedzanie: bus b?dzie sta?? po drugiej stronie mostu, wi?c robimy sobie spacer po mo??cie i wsiadamy tam do busa. No i wszystko jasne... ale odnios??em wra??enie, ??e tylko my robimy zdj?cia. Praktycznie wszyscy poszli od razu mostem a tylko my zostali??my, szukaj?c fajnych miejsc??wek do zrobienia zdj??. Par? zrobili??my, weszli??my na most, ponownie par? zrobili??my i nie doszli??my nawet do po??owy mostu jak zauwa??yli??my, ??e nikogo ju?? od jakiego?? czasu nie ma a Wojtek stoi samotnie przed busem, czekaj?c na nas. Wi?c musieli??my sko??czy? robienie zdj?? i pop?dzi? w stron? reszty, bo pewnie troszk? na nas bluzgali, ??e musz? czeka? na nas, zamiast ju?? sobie wraca?. Szkoda, ??e po drodze mo??e i mieli??my par? dodatkowych atrakcji ale nie mieli??my czasu na robienie zdj?? i przy g????wnym celu podr????y r??wnie??.

Widok z mostu Durdevica na Tarze.
Widok z mostu Durdevica na Tarze.

Monia na mo??cie Durdevica na Tarze.
Monia na mo??cie Durdevica na Tarze.

Widok z mostu Durdevica na Tarze.
Widok z mostu Durdevica na Tarze.

Widok z mostu Durdevica na Tarze.
Widok z mostu Durdevica na Tarze.

Ja podziwiaj?cy widoki na mo??cie Durdevica na Tarze.
Ja podziwiaj?cy widoki na mo??cie Durdevica na Tarze.

Most Durdevica na Tarze.
Most Durdevica na Tarze.


Wracaj?c, tradycyjnie mieli??my przerw? na ma??e co nie co. Wi?c tym razem zam??wili??my co?? do przek?szenia. Jako, ??e Monia chcia??a do swojego jedzonka jak??? sa??atk?/sur??wk? a nie lubi pomidor??w, wi?c poprosili??my naszego super rezydenta, ??eby spyta?? si? kelnera, kt??ra sa??atka jest bez pomidor??w. Wskaza?? trzy, wybrali??my jedn?, okaza??o si?, ??e Monia dosta??a same zielone og??rki w jakim?? winegrecie :) Tak czy owak, zn??w po wielu godzinach, ju?? wieczorem, dotarli??my wreszcie do Budvy. Wycieczk? uwa??am za bardzo ciekaw?, chocia?? zdecydowanie za ma??o czasu mieli??my na cokolwiek. No c????, by? mo??e taka w??a??nie jest cena podr????owania po Czarnog??rze, tyle do zwiedzania a takie kr?te dr????ki, kt??rymi po prostu si? do??? wolno je??dzi.
Wi?c wszamali??my obiadokolacj? i poszli??my na zimne piwko nad wod? - jeszcze nie do naszego przysz??ego pla??owego lokalu, kt??rego po prostu jeszcze nie znali??my. No ale trafili??my na bardzo fajny zach??d S??o??ca, wi?c miejsc??wka na piwko - przednia :)

Budva tu?? po zachodzie S??o??ca.
Budva tu?? po zachodzie S??o??ca.


A?? sobie strzeli??em tak? panoramk? i po pokr?ceniu troszk? kolork??w, otrzyma??em naprawd? fajn? fot?, kt??r? si? z Wami r??wnie?? podziel?.

Panoramka z wieczornego piwka w Budvie.
Panoramka z wieczornego piwka w Budvie.


No i tak si? zako??czy?? nast?pny dzie??. Nawet maj?c na uwadze temperatury, kt??re tam panowa??y a przed kt??rymi ci?gle stara??em si? ucieka? - szkoda, ??e to ju?? czwarty dzie?? by??, bo to znaczy, ??e do wyjazdu z tego miasta i kraju, niestety coraz bli??ej.
Nast?pny czarnog??rski wpis b?dzie po??wi?cony chyba najciekawszej wycieczce na kt??rej byli??my: zwiedzanie Zatoki Kotorskiej - zapraszam.
A wi?cej zdj?? z tego dnia znajdziecie w Moni galerii - zapraszam tam r??wnie??.
POLUB TEN WPIS:
Skomentuj ten wpis:
Twoje imię:

Podaj adres swojej strony WWW, jeśli posiadasz:

Wpisz hasło uwierzytelniające (info pod formularzem)

Twój komentarz:

UWAGA! Z racji zbyt częstego dodawania komentarzy przez różniste boty spamowe, zmuszony zostałem do zastosowania hasła aby spróbować wyeliminować ten proceder. Aby dodać komentarz, musisz w odpowiednie pole w formularzu wpisać słowo komentarz. Komentarz nie zostanie dodany, jeśli słowo zostanie źle wpisane.
Brak komentarzy do tego wpisu.
Na skróty:
strona główna
blog
oferta
kontakt
Przyjaciele:
Zacisze Literackie   Kobiece Fanaberie   foto.adamczyk.pl
"Ja" Doskonały
Strona Rafała Głębowskiego
Blog Rafała Głębowskiego
Warto zajrzeć:
CyberFoto.pl
Canon-Board.info
plfoto.com
Moni galeria
Moje miasteczko :)
Ostatnie wpisy na blogu:
Toru?? 2015r.
Ciechocinek 2015r.
P??ock 2015r.
P??ock 2015r.
P??ock 2015r.
Moje zabawy:
Logic
Wyścigi
Kolorki
Dowcipy
Sudoku